Poplava. Ko je nije doživeo ne može ni da zamisli kako je to. Ne predstavlja samo veliku količinu vode koja navire gde nije planirana, već i stres posle na primer kupanja u kadi punoj vode... A kao što smo učili u školama uvek postoje više vrsta, različitih grupa, pa eto tako i razlikujemo više vrsta poplava.

Prva vrsta bi bila "bezopasna barica koja kida živce" ali kao što se vidi iz njenog naziva, lako se savlada i brzo pada u zaborav. (Dalje)