Sigurno... baš tako se osećam. A sama. Sama sebi krivac za ovaj osećaj i podižem čašu visoko da nazdravim:

Svim onima koji su me kinjili, koji su mi želeli neuspeh. Onima koji su iza leđa sklapali priće i pričice ponižavajći svaku moju vrlinu. I onima koji su mi se smejali potajno, i onima koji se prave da me vole, a naročito onima koji su mi podmetali nogu. Bez straha, nazdravljam, svima vama i želim vam umirujuć i dobar osećaj. Eto, barem jednom da ga osetite, bez ikakve zasluge da uživate u njemu. I neka vas nikada ne sustigne ono što ste meni želeli, kao što ni mene nije. I neka vas prati zadovoljstvo pripadanja, uspeha i življenja. 

Ja sam uspela.

Ponese me tako taj predrođedanski osećaj i posle dugih godina samoće i tuge, želim celom svetu da kažem... da sam dobro.