A što je teško kada se neke velike stvari odigraju baš onako kako ne želim. I svi su krivi, samo nisam ja... liči na narodnjak, al šta fali. Tako opravdam izostanke sa časova, slabo vladanje... nabacim osmeh... i kako ono ide, mešam kukovimaKul 
Al šta biva kada se pomešaju energija i neodlučnost? (Dalje)